• Lista rzeczy do sprawdzenia przez zakupem pompy ciepła

  Zanim kupisz pompę ciepła, musisz odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po świecie pomp ciepła oraz do skorzystania z naszego przewodnika.

   

 • Ocena aktualnego systemu grzewczego

  Wiele osób wymienia pompy ciepła ze względu na wysokie koszty ogrzewania. Analizę kosztów warto robić przynajmniej za rok wstecz, a nawet nieco dalej, by obrazu nie zaburzyła np. niezwykle ciepła lub zimna zima.

  Jeśli planujecie Państwo modernizację systemu ogrzewania, warto pomyśleć o odnawialnym, niekłopotliwym systemie, który będzie się sprawdzał również podczas najzimniejszych dni zimowych. 

  Kotły i zbiorniki na olej zajmują miejsce. Pompa ciepła zajmuje poniżej pół metra kwadratowego, co pozwala oszczędzić cenną przestrzeń.

 • Zasada ekstrakcji ciepła

  Ogrzewanie powietrzem nie wymaga wykonywania odwiertów, czy układania wężownicy i jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku niewielkiej ilości terenu oraz częściowej modernizacji — pompa ciepła + bieżący system.

  Energia geotermalna to stabilne źródło ciepła, przy instalacji którego nawierca się jeden lub więcej otworów w podłożu. Metoda ta nie narusza struktury ogrodu. 

  System wykorzystujący wymiennik gruntowy oznacza, że na głębokości ok. 1 m pod działką zakopana jest wężownica. Sporą część działki trzeba będzie przekopać, co spowoduje, że przez jakiś czas nie będzie się ona nadawać do użytku. 

 • Wymogi dotyczące ogrzewania i ciepłej wody

  Wybierając pompę o odpowiednich dla swoich potrzeb parametrach należy pamiętać o zapotrzebowaniu domu na ciepłą wodę użytkową i wydajność odbiorników ciepła.

  Do poniższego zapotrzebowania przeznaczone są pompy kompaktowe ze 180-litrowym zasobnikiem ciepła lub opcjonalnie z dodatkowym zasobnikiem do zaspokojenia większych potrzeb. Temperatura 55–60°C jest wystarczająca. Pompa ciepła doprowadza ciepło do grzejników lub wodnego ogrzewania podłogowego niezależnie od wymaganej temperatury zasilania. Dostarczana jest wymagana ilość ciepła. Dzięki czemu zapewniona jest maksymalna efektywność.

 • Chłodzenie — komfort przez cały rok

  Poza ogrzewaniem i gorącą wodą użytkową, gruntowa pompa ciepła jest w stanie zapewnić chłodzenie w budynku w formie chłodzenia pasywnego lub aktywnego.

  Czynnik obiegu dolnego źródła krążący przez wężownice w gruncie chłodzi pomieszczenia przy koszcie porównywalnym z eksploatacją dwóch żarówek. Funkcja ta nazywa się chłodzeniem pasywnym i można ją wykorzystywać we wszystkich rozwiązaniach z gruntowymi pompami ciepła. 

  Jeśli chłodzenie pasywne nie wystarcza, pompa ciepła wspomagana sprężarką zapewni bardziej wydajne chłodzenie.

 • Parametry konkurencyjnych pomp ciepła

  COP (współczynnik wydajności chłodniczej) oznacza sprawność pompy podczas produkcji ciepła versus ilość energii potrzebnej do jej uzyskania. COP 4 oznacza, że 1 KW prądu daje 4 KW energii cieplnej. Natomiast uwzględniając różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz, warto znać przeciętną wydajność pompy w różnych porach roku, w porze dziennej i nocnej. Wartość ta to sezonowy współczynnik wydajności (SPF). Sprawdź wydajność powietrznej pompy ciepła, gdy temperatury są naprawdę niskie. Dobra pompa powietrzna będzie pobierać energię do -20°C

 • Wartości i oczekiwane oszczędności

  Większa pompa ciepła oznacza wyższy koszt, lecz niższe koszty bieżące i vice versa. Prawidłowa parametryzacja pompy pozwoli osiągnąć optymalną równowagę między kosztami inwestycji i eksploatacji.

  Instalacja wydajnej pompy ciepła zmniejszy koszty ogrzewania między 50 a 75% w porównaniu ze starym systemem. Czynnik mające wpływ na wydajność: stan budynku, system grzewczy, temperatury zewnętrzne — strefa klimatyczna i trendy cenowe danego nośnika energii.

  Uwaga! Dobra instalacja z pompą zwiększa wartość Państwa domu.

 • Propozycje cenowe

  Porównuj ceny! Wszystko — od kosztów całkowitych instalacji pod klucz, po odłączenie i demontaż starego kotła. Tańsze pompy ciepła powinny mieć wydajność będącą w stanie ogrzać Państwa dom. Kusząca cena zakupu może być łatwo zniwelowana przez wyższe koszty użytkowania.

  Pompa ciepła jest częścią całości systemu grzewczego, na który składa się także instalacja systemu grzewczego wewnątrz budynku i dolne źródło. Dobry produkt i godny zaufania, kompetentny wykonawca całości instalacji to klucz do sukcesu. 

 • Po zakupie

  Zazwyczaj pompa ciepła powinna pracować bezobsługowo przez cały rok, choć czasami niezbędny jest serwis. Warto wtedy mieć pod ręką solidnego sprzedawcę.

  Przy gwarancji — nie należy się zniechęcać długością okresu ubezpieczenia, ale sprawdzić, co ono obejmuje. Ważne jest, by ubezpieczenie obejmowało cały produkt, a nie tylko sprężarkę.

  Zapewnij sobie możliwość zdalnego sterowania. Podkręć ogrzewanie w domu przez Internet, gdy będziesz wracać do domu z urlopu.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/heatpumps/buying-a-heat-pumps---the-checklist/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }