Zakup pompy ciepła — najważniejsze informacje

 • Kupno pompy ciepła

  Przed zakupem pompy ciepła trzeba sobie odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. Poniżej przedstawiliśmy trzy najważniejsze.

  Roczna wydajność
  Najważniejsze z nich to pomiar działania w ciągu roku kalendarzowego, czyli z uwzględnieniem letnich upałów i mroźnej zimy. 

  Wytwarzanie gorącej wody
  Pompa ciepła nie powinna wytwarzać wody o temperaturze wyższej niż wymagana. Są to niepotrzebne koszty. 

  Wybór odpowiedniego instalatora
  Sprzedawca powinien mieć zezwolenie na sprzedaż naszych produktów, a także być właściwie przeszkolony.  

 • Roczna efektywność pompy ciepła

  Nie wystarczy sprawdzać wydajności pompy ciepła za pomocą tylko jednego kryterium. 

  Pompa ciepła musi działać nawet przy kiepskiej pogodzie i niskich temperaturach. W przeciwnym razie jej roczna wydajność będzie zbyt niska.

  Jako nabywca chciałbyś z pewnością wiedzieć, jak wydajna jest taka pompa ciepła?

  Większość producentów pomp ciepła mierzy współczynnik COP wyłącznie dla jednego warunku pracy. Zdolność pompy ciepła do wytwarzania ciepła w stosunku do energii, jakiej potrzebuje by ciepło pobrać, badana jest w kontrolowanych warunkach.

  Jeżeli dana pompa ciepła ma współczynnik COP 3, oznacza to że w konkretnych warunkach badania może wytworzyć trzy razy więcej ciepła, niż pobiera z zasilania. Innymi słowy, zysk energii netto wynosi 2/3.

  Inwestycja w pompę ciepła zwraca się już podczas rozmowy o jej wydajności. Wysoka wartość COP może być wysoka, jeżeli zmierzono ją w specjalnych warunkach, bez podłączonych normalnych elementów instalacji, np. pomp obiegowych/cyrkulacyjnych. Pomiary nie powinny być dopasowywane do planów sprzedaży producenta. Pomiary takie powinny dać Tobie, jako właścicielowi domu, kompletny obraz sprawności pompy ciepła w dłuższym okresie czasu.

  Roczna wydajność daje o wiele uczciwsze wyniki pomiaru wydajności pomp ciepła. Pomiar ten uwzględnia pracę urządzenia w ciągu całego roku, czyli podczas letnich upałów i mroźnej zimy.

  Rzeczywista wydajność zależy też od wielkości domu, strefy geograficznej, w której się znajduje oraz liczby mieszkańców.

   

 • Roczna wydajność

  Wydajność pomp ciepła mierzona jest na wiele sposobów. Najważniejszy z nich to pomiar działania w ciągu roku kalendarzowego, czyli z uwzględnieniem letnich upałów i mroźnej zimy. Pomiar ten nazywamy roczną wydajnością.

 • Wytwarzanie gorącej wody

  Pompa ciepła nie powinna wytwarzać wody o temperaturze wyższej niż wymagana. Są to niepotrzebne koszty.

 • Wytwarzanie gorącej wody

  Produkcja ciepłej wody. Ważną kwestią jest czas, w którym zostaje przygotowana ciepła woda w ilości wystarczającej dla wszystkich użytkowników. 

  Około 20% lub więcej energii pobieranej przez pompę ciepła zużywana jest do wytwarzania ciepłej wody. Dlatego należy pamiętać o ustawieniu właściwego zapotrzebowania, aby zapewnić mieszkańcom odpowiednią ilość ciepłej wody.

  Nie ma przeciwskazań do zwiększenia temperatury wody bieżącej z 50–60°C do 65°C.  Jednakże, gorąca woda nie jest wymagana. Roczna efektywność znacznie maleje z każdym stopniem powyżej wymaganej temperatury. Ponadto pompa ciepła, która nie wytwarza niepotrzebnie zbyt gorącej wody, pracuje o wiele dłużej.

  Aby skrócić czas oczekiwania domowników na ciepłą wodę, należy pamiętać o tym, by została ona przygotowana wcześniej. Działanie takie znacznie zmniejszy także zużycie energii.

  Właściwie dobrana pompa ciepła powinna wytwarzać odpowiednią ilość ciepłej wody przy możliwie jak najwyższej rocznej efektywności.

   

   

 • Wybór odpowiedniego instalatora

  Instalator musi ocenić warunki w miejscu instalacji, tj. Twój dom, oraz potrzeby jego mieszkańców. 

  Ile ciepła i gorącej wody trzeba wytworzyć? 

  Nazywamy to wymiarowaniem. Określa ono to, czego należy wymagać od pompy ciepła, aby gwarantowała komfort mieszkania i dobre koszty eksploatacji.

  Duża pompa ciepła oznacza wyższy koszt inwestycji, lecz niższe koszty bieżące. Analogicznie rzecz ujmując, mniejsza pompa ciepła to tańsza inwestycja, ale obciążona wyższymi kosztami bieżącymi. Tym samym prawidłowe zwymiarowanie pompy pozwala osiągnąć optymalną równowagę między kosztami inwestycji i kosztami eksploatacji.

  Twój sprzedawca powinien zająć się następującymi rzeczami:

  • Optymalnym wymiarowaniem; 
  • Odpowiednią instalacją (właściwym działaniem oraz montażem);
  • Precyzyjnym wyregulowaniem (instalacja zostaje dostosowana do zapotrzebowania domu, aby jej eksploatacja była możliwie najbardziej opłacalna i gwarantowała komfort);
  • Prawidłowym uruchomieniem przy oddaniu do eksploatacji (jasne poinstruowanie Ciebie jako użytkownika);
  • Wszelkimi usługami posprzedażowymi.

  Starannie wybierz sprzedawcę. Musi on mieć zezwolenia, odpowiednie przeszkolenie i być dobrym doradcą. Tego wymagamy od sprzedawców produktów Danfoss. Zapytaj o referencje od poprzednich klientów.

   

 • Info: LongList widget only display 'Long List' Smart form content. Did you select the right content?

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/heatpumps/buying-a-heat-pump/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }