• Pytania dotyczące ogrzewania podłogowego

  Jak działa ogrzewanie podłogowe?

  Ogrzewanie podłogowe równomiernie ogrzewa pomieszczenie od dołu, dlatego jest to wyjątkowo komfortowa forma ogrzewania. Instalacja ogrzewania podłogowego może bazować na rurach ogrzewania podłogowego osadzonych bezpośrednio w płycie betonowej (ogrzewanie podłogowe w wylewce/tradycyjne ogrzewanie podłogowe) lub w specjalnych panelach grzewczych (na przykład SpeedUpTM), które montuje się bezpośrednio pod wykończeniem podłogi (lekkie/suche ogrzewanie podłogowe).

  Uwaga: Nawet 95% wszystkich zainstalowanych systemów to tradycyjne ogrzewanie podłogowe z wylewką betonową. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy zostało zainstalowane tradycyjne czy lekkie ogrzewanie podłogowe, skontaktuj się z instalatorem.

  W przypadku tradycyjnego mokrego ogrzewania podłogowego czas reakcji układu na zmiany temperatury jest relatywnie dłuższy. Osiągnięcie przez system każdego kolejnego stopnia nastawionej temperatury w pomieszczeniu trwa zwykle od 1 do 2 godzin. Podczas niewielkiej liczby dni w roku, zwykle w okresach przejściowych, rzeczywiste osiągane temperatury w pomieszczeniach mogą być trochę wyższe lub niższe od ustawionych. Dzieje się tak, gdy pogoda zmienia się szybciej niż jest ją w stanie zarejestrować regulator nadrzędny, na przykład podczas okresów intensywnego nasłonecznienia lub nagłego spadku temperatury. Czas reakcji lekkiego ogrzewania podłogowego na załączenie ogrzewania jest względnie krótki. Osiągnięcie przez system każdego kolejnego stopnia żądanej temperatury pomieszczenia trwa zwykle około 20 minut.

  Czy można używać okresów obniżonej temperatury, gdy jest używane ogrzewanie podłogowe?

  Tak, można, jeśli pamięta się o kilku rzeczach.

  Tradycyjne ogrzewanie podłogowe

  Zalecamy jeden długi okres obniżonej temperatury (co najmniej 7 godzin) z temperaturą ekonomiczną nieco niższą niż temperatura komfortowa. Różnica między temperaturą komfortową i ekonomiczną nie może być większa niż 1–2 stopnie. Zbyt duże obniżenie temperatury uniemożliwi systemowi osiągnięcie oszczędności energii. W przypadku próby zbyt dużego obniżenia temperatury istnieje ryzyko, że źródło ciepła (np. kocioł) przestanie być wydajne. Wpłynie to negatywnie na zużycie energii.

  Lekkie ogrzewanie podłogowe

  Zalecamy ustawienie niższej temperatury ekonomicznej przez jeden lub dwa dłuższe okresy. Różnica między temperaturą komfortową i ekonomiczną nie może być większa niż 3–4 stopnie, ponieważ w innym przypadku system może nie odpowiedzieć wystarczająco szybko. W przypadku próby zbyt dużego obniżenia temperatury istnieje ryzyko, że źródło ciepła (np. kocioł) przestanie być wydajne. Wpłynie to negatywnie na zużycie energii. 

  Posiadam bezprzewodowe termostaty pokojowe zasilane bateriami. Co się stanie, gdy baterie się wyczerpią?

  Gdy baterie w urządzeniach są bliskie wyczerpania, uruchamiany zostaje alarm. System pamięta wszystkie wprowadzone ustawienia, nawet jeśli urządzenie chwilowo utraci zasilanie. Tuż przed całkowitym wyczerpaniem się baterii urządzenie ustawi określoną temperaturę w pomieszczeniu.

  Jeśli żywotność Twoich baterii jest krótsza niż 2 lata, przyczyn może być kilka:

  • Używane są akumulatory. Rozwiązanie: Zmień akumulatory na baterie alkaliczne.
  • Stare baterie (baterie także mają datę ważności). Rozwiązanie: Zmień akumulatory na baterie alkaliczne.
  • Dotyczy tylko systemów bezprzewodowych: Niestabilna sieć bezprzewodowa. Rozwiązanie: Skontaktuj się z instalatorem. Jeśli sieć bezprzewodowa jest niestabilna, to urządzenie w pomieszczeniu będzie się komunikować częściej niż zwykle. Spowoduje to szybsze zużycie baterii.

  W jaki sposób mogę oszczędzać energię?

  Po co utrzymywać wysoką temperaturę w pomieszczeniu, gdy nikogo nie ma w domu? Obniżenie temperatury w pomieszczeniu tylko o jeden stopień zmniejsza koszty ogrzewania o około 5%. Dlatego warto zdecydować się na korzystanie z urządzeń obniżających temperaturę. W przypadku wodnego ogrzewania podłogowego nie należy obniżać temperatury o więcej niż 1–2°C, ponieważ czas chłodzenia/nagrzewania jest bardzo długi.

  Dlaczego nie mogę uzyskać pożądanej temperatury?

  Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka:

  • Dotyczy tylko urządzeń zasilanych bateryjnie: Gdy baterie są bliskie wyczerpania, urządzenie automatycznie ustawi określoną temperaturę pomieszczania, zanim baterie zostaną wyczerpane. Rozwiązanie: Wymień baterie
  • Ktoś mógł określić zbyt wysokie ustawienia temperatury w pomieszczeniu. Rozwiązanie: Obniż temperaturę w pomieszczeniu
  • Duże zyski ciepła od słońca w domach energooszczędnych. Rozwiązanie: Rolety przeciwsłoneczne

  Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka:

  • Źródło ciepła dostarcza za mało ciepła lub wcale go nie dostarcza. Rozwiązanie: Sprawdź czy źródło ciepła jest włączone i zwiększ temperaturę zasilania. Uwaga: Zwiększenie temperatury zasilania sprawi, że źródło ciepła będzie mniej energooszczędne — w szczególności dotyczy to pompy ciepła. Może również skutkować większymi wahaniami temperatury pokojowej.
  • Źródło ciepła pracuje według własnego harmonogramu automatycznego obniżania temperatury. Rozwiązanie: Wyłącz harmonogram obniżonej temperatury źródła ciepła, jeśli istnieje konflikt między nim a oczekiwanym działaniem systemu.
   • Uszkodzona pompa cyrkulacyjna. Rozwiązanie: Sprawdź pompę cyrkulacyjną. W razie potrzeby skontaktuj się z instalatorem.
  • Nastawa termostatu została ustawiona zbyt nisko. Rozwiązanie: Ustaw termostat na żądaną temperaturę, z interwałami wynoszącymi pół stopnia, jeśli to możliwe.
  • Jeśli w pomieszczeniu nigdy nie udało się osiągnąć żądanej temperatury, przyczyną może być niewłaściwie zwymiarowany emiter ciepła (zbyt długi lub za krótki układ rur) bądź niewystarczające równoważenie hydrauliczne (niedostateczny przepływ wody w systemie ogrzewania podłogowego). Rozwiązanie: Skontaktuj się z instalatorem.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/floorheating/faq/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }