Elektroniczne termostaty pokojowe

 • W jaki sposób termostaty pokojowe firmy Danfoss zaoszczędzą Twoje pieniądze?

  Elektroniczne termostaty pokojowe firmy Danfoss dostępne są zarówno w wersji z regulacją tarczową jak i w wersji cyfrowej oferującej wiele różnych możliwości oraz współpracują z wieloma różnymi typami instalacji grzewczych. 

  Chociaż gwarantujemy oszczędność energii w przypadku każdego rodzaju termostatu pokojowego , termostaty firmy Danfoss, które wykorzystują funkcję regulacji chrono-proporcjonalnej zapewniają jeszcze większą oszczędność dzięki poprawie efektywności pracy kotła czy innego dowolnego źródła ciepła.  

  Oszczędzaj energię, pieniądze i ciesz się jeszcze większym komfortem dzięki dokonaniu mądrzejszego wyboru!

 • Korzyści płynące kontrolowania czasu i temperatury

  Dodając do swojego planu ogrzewania nowe harmonogramy czasowe ustalasz, kiedy ogrzewanie będzie potrzebne, a kiedy nie. Ustawienie swojego ogrzewania na niższą temperaturę lub jego całkowite wyłączenie, gdy zwykle jesteś poza domem sprawi, że nie będziesz marnować energii, gdy nie jest ona potrzebna.  

  W praktyce, programowalne harmonogramy pozwolą Ci zapomnieć o codziennym włączaniu i wyłączaniu swojego ogrzewania. Funkcja ta umożliwia również rozpoczęcie ogrzewania Twojego domu o określonej porze, gdy do niego wracasz. 

  Regulatory czasowe firmy Danfoss umożliwiają wyłącznie sterowanie ogrzewaniem lub oddzielną regulację ogrzewania i gorącej wody . Dostępne są w 3 strefach, które obejmują dodatkowe obszary ogrzewania, dzięki czemu strefy sypialne oraz dzienne można oddzielnie włączać lub wyłączać , co z kolei przekłada się na większe oszczędności.

  Połączenie w jednym urządzeniu termostatu oraz programatora harmonogramu jest rozwiązaniem często stosowanym, minimalizującym liczbę urządzeń znajdujących się w domu oraz sprowadzającym sterowanie do jednego urządzenia.  

  Czy z tworzenia harmonogramu płyną inne korzyści?  

  Regulatory czasowe oraz termostaty programowalne firmy Danfoss posiadają wiele dodatkowych funkcji takich, jak ustawienie trybu wakacyjnego, funkcja przypominania o konieczności wykonania czynności serwisowych. Pozwala również na ręczne wprowadzenie jednorazowych komend przy zachowaniu ustalonego harmonogramu.  Elastyczne harmonogramy umożliwiają ustawienie preferowanego trybu życia, tj.: tryb 24-godzinny , jeśli Twój tygodniowy harmonogram jest stały, tryb 5/2 dni, dzięki któremu możliwe jest skonfigurowanie harmonogramu weekendowego oraz pełny tryb 7-dniowy dający pełną swobodę.

  Jeśli oczekujesz komfortu, elastyczności oraz oszczędności energii, wybierz regulatory czasowe i termostaty firmy Danfoss!

   

 • Oszczędzaj przez regulację

  Dodanie elementów sterujących do systemu ogrzewania może pomóc zaoszczędzić na kosztach bieżących o 40%.  Prawidłowo zainstalowany system utrzyma stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, zapobiegając stratom ciepła i zapewniając wydajną pracę kotła .

  Zmaksymalizuj oszczędności dzięki efektywnej regulacji

  Zastosowanie elektronicznego termostatu pokojowego z funkcją chrono-proporcjonalną zapewnia ściślejszą kontrolę nad temperaturą i maksymalizuje oszczędności o dodatkowe 10% w porównaniu z termostatami mechanicznymi.  Zaoszczędź na kosztach energii i zmniejsz ilości związków węgla wydalanych do środowiska.

  Ustawienie harmonogramu ogrzewania zwiększy komfort

  Wykorzystanie harmonogramu ogrzewania umożliwi ustawienie ogrzania domu, zanim do niego wrócisz.  Zapewni Ci to komfort i pomoże uniknąć strat energii w momencie, które miałyby miejsce, gdyby system miał szybko powrócić do oczekiwanej przez Ciebie temperatury.

  Ustawianie prawidłowej temperatury

  Po ustawieniu temperatury komfortu, termostat przejmuje kontrolę nad układem grzewczym zapewniając efektywną pracę instalacji. Ciągłe zmiany temperatury mogą negatywnie wpływać na poziom odczuwalnego komfortu i powodować straty energii.  Obniżenie poziomu zadanego tylko o 1°C może wygenerować dalsze oszczędności, rzędu 8–10%. 

 • Termostaty programowalne

  Programowalne termostaty pokojowe firmy Danfoss oferują jeszcze większą elastycznośćdzięki możliwości ustawienia harmonogramów czasowych ogrzewania w zależności od indywidualnych potrzeb.

 • Termostaty pokojowe

  Termostaty pokojowe zapewniają automatyczne włączanie i wyłączanie ogrzewania, w zależności od utrzymywanej temperatury w pomieszczeniu. Termostaty pokojowe zgłaszają zapotrzebowanie na ciepło tylko w razie potrzeby, gwarantując najwyższą energooszczędność i zapewniając oczekiwany komfort.

 • Info: LongList widget only display 'Long List' Smart form content. Did you select the right content?

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/digitalthermostats/electric-thermostats-and-timers/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }