• Kontroluj ogrzewanie pokojowe oraz koszty dzięki sprawnie działającemu termostatowi

  Twój dom jest dla Ciebie najważniejszym środowiskiem — to miejsce, w którym jesz, śpisz, odpoczywasz i wychowujesz swoje dzieci. W związku z powyższym jest to coś naprawdę wyjątkowego — móc cieszyć się prawdziwym komfortem w pomieszczeniu bez nieustannej konieczności regulowania termostatów. Ciągłe dostosowywanie temperatury przekłada się na niewłaściwe ogrzewanie pomieszczeń oraz niepotrzebne koszty energii.

  Ważne, aby Twój termostat nie był zanieczyszczony. Dzięki temu będzie w stanie mierzyć rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Właśnie zapoznałeś się z 10 wskazówkami dotyczącymi jak najlepszego wykorzystania swoich termostatów. 

   

 • Wskazówka 1#: Kluczem jest umiejscowienie

  W sytuacji, gdy termostat pokojowy zamontowany jest w odpowiednim miejscu — na przykład: na ścianie wewnętrznej, na wysokości około 1,5 metra nad podłogą — zapewni to lepszy pomiar warunków panujących w pomieszczeniu, dzięki czemu grzejnik dostarczy tyle ciepła, ile będzie konieczne. Pamiętaj aby termostat nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co zagwarantuje dokładniejszy pomiar.

 • Wskazówka 2#: Bądź bezprzewodowy

  Obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem są bezprzewodowe termostaty pokojowe. Danfoss oferuje szeroką gamę bezprzewodowych i programowalnych termostatów pokojowych, które automatycznie regulują temperaturę w pomieszczeniach.

 • Wskazówka 3#: Nie zakrywaj termostatu

  Nigdy nie zakrywaj ani nie zasłaniaj termostatu przedmiotami, które mogłyby zakłócić dokładny odczyt temperatury jaka panuje w pomieszczeniu. Do wspomnianych wyżej przedmiotów zalicza się odzież, zasłony bądź meble umieszczone nad lub naprzeciwko termostatu. Temperatura mierzona przez termostat powinna być taka sama, jak w pozostałych częściach pomieszczenia, dlatego należy zadbać o swobodny przepływ powietrza wokół termostatu.

 • Wskazówka 4#: Korzystaj z wszystkich grzejników w pomieszczeniu.

  Nastawa temperatury na termostatach w tym samym pomieszczeniu powinna mieć tę samą wartość. Różne ustawienia lub wyłączenie niektórych termostatów w pomieszczeniu nie przyniesie żadnych oszczędności. Pozostałe grzejniki będą musiały mocniej grzać, by ogrzać Twój dom, a to z kolei przełoży się na niewłaściwą dystrybucję ciepła.

 • Wskazówka #5: Ustaw swoje komfortowe temperatury i już do nich nie wracaj.

  Nieustanna zmiana nastaw temperatury w termostatach nie przełoży się ani na oszczędność energii... ani pieniędzy. Ustaw termostaty i pozwól im, by automatycznie regulowały temperaturę w pomieszczeniach. 

 • Wskazówka 6#: Wyłącz ogrzewanie na czas wietrzenia

  W pomieszczeniach wymagających przewietrzenia wyłącz wszystkie termostaty. Po zakończeniu wietrzenia ponownie włącz termostaty tak, aby pracowały w tym samym trybie, co przed wyłączeniem. 

  Termostaty living by Danfoss na czas wietrzenia automatycznie wyłączają ogrzewanie, dzięki czemu oszczędzasz energię i... zapłacisz mniejsze rachunki za ogrzewanie.

 • Wskazówka 7#: Dostosuj poziomy wilgotności

  Jest doby sposób codziennego wietrzenia swoich pomieszczeń — bez względu na to czy pada deszcz, czy świeci słońce. Poziomy wilgotności w domu nie powinny przekraczać 40–50 procent.

 • Wskazówka 8#: Wymień po upływie 15 lat

  Jeśli Twój termostat ma więcej niż 15 lat, konieczna jest jego wymiana. Nasza gama termostatów tworzy najlepszą ofertę energooszczędnych termostatów rynku. Co więcej, została stworzona z myślą o spełnianiu wszystkich wymogów grzewczych Twojego domu.

 • Wskazówka 9#: Zmniejsz ogrzewanie, gdy wybierasz się w podróż

  Jeśli wyjeżdżasz na dłuższy czas, obniż temperaturę by oszczędzać energię. Nasze programowalne termostaty living eco® można ustawić w tryb ochrony przeciwzamrożeniowej lub w tryb wakacyjny, gdy będziesz przebywać na feriach zimowych, co również przełoży się na oszczędności i optymalne zarządzanie ogrzewaniem.

 • Wskazówka 10#: Komfort w każdym pomieszczeniu

  U nas w Danfoss mamy takie powiedzenie: Prawdziwy komfort przebywania w pomieszczeniu jest wtedy, gdy nie myślisz o temperaturze. I uzyskanie właśnie takich warunków umożliwia nasza gama produktów living by Danfoss. Możesz zaplanować temperaturę dla wybranej przez siebie godziny, czy to w dzień, czy w nocy — w zależności od pomieszczenia— aby dopasować ją do codziennego życia Twojej rodziny... oszczędzając przy tym energię i pieniądze.

 • Info: LongList widget only display 'Long List' Smart form content. Did you select the right content?

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/inspiration/save-energy/how-to-tips-one/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }